Statistikat në Shqipëri

Statistika

Fondacioni Down Syndrome Albania, ne bashkepunim me departamentin e Sherbimit Social Shteteror, prane Ministrise se Mireqenies dhe Rinise, siguroi per here te pare statistikat e plota te individeve me sindromen Down qe jane pjese e skemes se Kominisionit Mjekesor te Caktimit te Aftesise per Pune (KMCAP). Aktualisht, ne Shqiperi, sipas kesaj skeme jetojne 643 persona me sindromen Down.