Korniza Ligjore

Korniza Ligjore

Komisioni i caktuar për vlerësimin e personave me sindromën Down përdorë termin "fëmijë apo person me aftësi të kufizuar". Termi “fëmijë me aftësi të kufizuara”, përdoret për të gjithë ata fëmijë, të cilët janë diagnostikuar dhe vlerësuar si të tillë nga Komisioni Mjekësor i Caktimit të Aftësisë për Punë ( KMCAP). Ky është një komision i specializuar mjekësor, i cili vlerëson gjendjen mjekësore të personave me aftësi të kufizuara. Ky komision është i ngritur dhe funksionon pranë Institutit të Sigurimeve Shoqërore, ku merr pjesë, si anëtarë me të drejtë vote, edhe mjeku punonjës i Shërbimit Social Shtetëror. Pas këtij vlerësimi ndiqen proçedurat e mëtejshme për përkrahjen sociale.

Në shumicën e rasteve vlerësimet, përcaktimet dhe formulimet përgjithësuese ligjore lënë vend për rishikim dhe rivlerësim të gjitha situatave të personave më aftësi ndryshe.