Asistenca nëpërmjet Grupit të Mbështetjes Prindërore

Asistenca nëpërmjet Grupit të Mbështetjes Prindërore

Down Syndrome Albania ka një rrjet prej më shumë se 100 prindërish. Anëtarësimi në grupin e mbështetjes prindërore mund të sigurojë përfitime për ju dhe familjen tuaj tani dhe në të ardhmen, kështu që ne ju inkurajojmë të na kontaktoni. Në grupin e mbështetjes prindërore ju mund të shkëmbeni mendime dhe përvoja te ndryshme me prindërit e tjerë dhe po ashtu mund të përfitoni zgjidhje të dilemave tuaja, të ofruara këto nga persona të ngjashëm me ju dhe nga profesionistë të fushës.