Lajmet e fundit

Lajmet e fundit

Të ndërtojmë një shkollë gjithëpërfshirëse për të gjithë!

Të ndërtojmë një shkollë gjithëpërfshirëse për të gjithë! - Building an inclusive school for all!

U mbajt gjatë kësaj jave nga data 10-15 Mars edicioni i 5-stë i trajnimit 6 ditor : “Building an inclusive school for all!- Të ndërtojmë një shkollë gjithëpërfshirëse për të gjithë”, edicioni i pestë i këtij kursi trajnimi synon të zhvillojë mirëkuptimin dhe ekspertizën e mësuesve, trajnerëve, drejtuesve dhe stafit të shkollës për arsimin gjithëpërfshirës për personat me aftësi të kufizuara. Kursi ofron një certifikatë të dorëzuar nga një organizatë evropiane.

Në ditën e parë të hapjes së këtij eventi ishin të ftuar: Znj.Zamira Gjini, Drejtore e Arsimit Parauniversitar prane Ministrise se Arsimit, Sportit dhe Rinise, Znj.Artina Morave, Drejtore Programi prane World Vision Albania, Znj.Rachel Vaughan, Perfaqesuese e EASPD, Znj.EmanuelaZaimi,Themeluese dhe drejtuese e DSA.

Lexo më shumë

Koment mbi statistikat e vitit 2018 për individët me sindromën Down në Shqipëri

 

Fondacioni Down Syndrome Albania, në bashkëpunim me departamentin e Shërbimit Social Shtetëror, pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, kanë nxjerrë statistikat e reja të individëve me sindromën Down që jetojnë në Shqipëri dhe janë pjesë e skemës së Kominisionit Mjekësor të Caktimit të Aftësisë për Punë (KMCAP). Sipas raportit më të fundit të gjeneruar nga regjistri elektronik kombëtar të nxjerrë me dt 30.01.2019 aktualisht, në Shqipëri, jetojnë 682 individë me sindromën Down. Numri i individëve me sindromën Down në Shqipëri në vitin 2006 ka qenë 643 individë.

Këtë vit DSA kërkoi që regjistri elektronik të identifikojë dhe numrin e personave me SD që kanë përfituar pagesën e kujdestarisë si rrjedhojë e aftësisë së kufizuar të thellë. Janë 375 persona (52% e popullsisë totale me SD) që kanë përfituar dhe pagesën e kujdestarisë. Fatkeqësisht ky është një tregues që mungesa e shërbimeve terapeutike për individët me SD, po thellon shkallën e aftësisë së tyre të kufizuar.

Numri më madh i popullsisë me SD në Shqipëri është grupmosha 26-36 vjeç. E ndjekur nga grupmosha 19-25 vjeç. Numri më i vogël i përket grupmoshës 0-3 vjeç.

Lexo më shumë

Rekomandimet e Konferencës së I-re Prinderore per Aftesine e Kufizuar Intelektuale

Me datë 6 dhjetor 2016, u organizua Konferenca e I-rë Prindërore për Aftësinë e Kufizuar Intelektuale, një nismë e Fondacionit Down Syndrome Albania në bashkëpunim me Fondacionin Shqiptar per te Drejatat e Personave me AK, Fondacioni Femijet Shqiptare, Shoqaten MEDPAK, Shoqaten Ndihmoni Jeten, Shoqaten Partnere per Femije, Qendra Amna dhe Jonathan Center.

 

Rekomandimet si me poshtë bëhen publike për median dhe do të shpërndahen dhe zyrtarisht përfshirë çdo institucion shtetëror të nivelit qendror dhe lokal.

Më shumë

Konferenca e I-rë Prindërore për Aftësinë e Kufizuar Intelektuale

Në kuadër të  Ditës Ndërkombëtare për Personat me Aftësi të Kufizuar, datë 3 Dhjetor, Fondacioni Down Syndrome Albania (DSA) në bashkëpunim me Fondacionin Fëmijët Shqiptarë, ADRF, MEDPAK, Help the Life, Jonathan Center, Partnerë për fëmijët, Future for you dhe AMNA, organizon Konferencën e Parë Prindërore për Aftësinë e Kufizuar Intelektuale në Shqipëri, më datë 6 Dhjetor, e martë ora 09:00, pranë Hotel Rogner salla Antigonea 1. 

 

Më shumë