Donors

Donors

Donors through years:

Raiffeisen Bank
Telekom Albania
TIKA
Neptun (BEKO)
Spitali Amerikan
Univers Reklama
Univers Promotions
Pas+P Marketing
Agikons
Agna Group
Tirana Bank
Selcom

Current Donors:

Ballo Presidenciale 2015
Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile
Bordi i Çështjeve të Mira të Lotarisë Kombëtare
Intercom Data Service (IDS)
Hako Sh.p.k
Trimed Sh.p.k
Agikons Sh.p.k
Eco Market